Печат

“Когато се изпълни времето, Бог изпрати Своя Син /Единороден/ в света, та всеки вярващ в Него, да не погине, но да има живот вечен...за да бъде светът спасен чрез Него.

(Гал. 4:4; Иоан 3-16:17)

От векове пребъдващо в лоното на Отца “Словото стана плът, и живя между нас, пълно с благодат и истина; и ние видяхме славата Му, слава като на единороден от Отца” /Иоан 1:14/. Така ни разкрива Божието Слово истинската природа на нашия Господ Иисус Христос – Божият Син, Предвечния Божествен Логос, който с неизяснима любов обикна Своето творение и заради тази любов  непостижимо приклони небесата, та да може в великото тайнство на Боговъплъщението да Се яви в света в образ на раб и в плът човешка. Той се роди от Дева и стана като нас, и страда, и умря за нас на Голготския кръст, “за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението /Гал.4,5/, и да ни даде власт, да станем Божии чада.

Оттогава ние сме чада на два града – земния и небесния. Като граждани на небесния ние въздаваме слава, хвала и благодарение на Твореца на света и Подателя на всичко добро, като прекланяме своите сърца и разум пред Всемогъщия разум, Бащата на всичко съществуващо.

Като граждани на света, ние сме призвани да бъдем малки лъчи на слънцето на правдата и любовта – Христос.Нито една минута от нашия живот да не е преживяна напразно, а да бързаме да творим добро на земята. Църквата Христова благославя, по думите на Своя Учител, всеки добър извор на земна радост: честният труд, братското отношение между хората, съюза на любовта, разумното ползване на земните блага, но над всичко да бъдем носители на духовната светлина за света, за да изпълним всяка правда, пребъдвайки в благочестие и чистота.

Благодарим на всички труженици на Божията нива, които ни подкрепяха в нелекото ни служение и призоваваме всички Вас, нашите обични енориаши, да извървим заедно с нашия Спасител, пътя до Голгота и да бъдем съпричастни и на всеславното Му възкресение – надежда за нашето Спасение.