( Мт. 24: 3 – 35 )

Отивайки в Иерусалим, Иисус Христос се установил на Елеонския хълм, от който се откривала прекрасната гледка на града и особено на Иерусалимския храм. Там той говорил на учениците за разрушението на Иерусалим и за Своето второ пришествие. Учениците насаме Го попитали: Кажи ни кога ще бъде това? Техният въпрос се отнасял и за двете събития. Съобразно с въпроса, и Господ им отговорил не по отделно, а обобщил това, което се отнася за разрушаването на Иерусалим с това, което се отнася до Неговото второ пришествие.

Като първи признак за приближаване на Божия Съд Господ поставя появяването на лъжехристи. Те ще дойдат под името на Христос, иначе казано, ще присвояват на себе си достойнството на Месия, ще казват: аз съм Христос. Пазете се, някой да не ви прелъсти, т.е. някой да не ви отклони от вярата в Христа и да не ви съблазни да преминете в друга вяра.

Сектантите, които се покланят на всевъзможни новомодерни“пророци“ и “пророчици“, - разбират ли това Христово предупреждение?

Вторият признак ще бъдат войните; тези войни ще траят дълго време, но погибелта ще бъде още далече. Войните ще се усилят, народите и царствата ще се объркат в ожесточена борба. И самата природа ще въстане срещу хората, изтребвайки ги с глад, мор и земетресения. Но това ще бъде само начало на бедствието.

Като трети признак за приближаване на последните дни Господ посочва жестокото гонение на Неговите ученици и последователи, при което много ще отпаднат от вярата, ще ненавиждат и предават останалите верни; ще се умножават беззаконията между хората и у мнозина ще изстине любовта, а лъжепророците ще се ползват с успех.

Който претърпи докрай, той ще бъде спасен. Който претърпи всички страдания без да измени на любовта и Христовото учение, без да се поддаде на лъжеучители, той ще заслужи спасение.

Четвъртият признак за приближаването на Божия Съд ще бъде проповядването на благовестието за Христовото Царство: И тогава ще дойде краят. В близък план Господ има тук предвид разрушението на Иерусалим, но гибелта на Иерусалим служи като праобраз на гибелта на целия свят. Съдът над столицата на Иудея настъпил като последица от нейното беззаконие и отслабване на любовта в нея; точно така също и последният ден на света , денят на Божия гняв и съд ще дойде тогава, когато ще се изчерпи мярката на Божието дълготърпение и в беззаконията, служейки само на своите похоти, хората ще забравят, че те са Божии чада и братя помежду си. Иерусалим падна не по-рано от момента, в който Господ изчерпа всички средства за неговото спасение ...

Апел за дарения

Братя и сестри в Христа!

Поради изчерпване на средствата за ремонт на покрива на храма и реставрация на увредените поради това стенописи, храмовото духовенство и настоятелството на катедрален храм „Св. вмчца Неделя”, ви моли, да участвате според възможностите си в събирането на средства за благоукрасата на Божия дом!

Бог стократно преумножава благодеянията принесени в православния храм!
Божието благословение да е над всички ви, които имате и които нямате възможност да ни подкрепите! Амин!

Приемаме с благодарност дарения в касите на храма, в тетрадката за дарения при свещите в храма, при предстоятеля на храма ставрофорен иконом Мина Минчев и на обявената дарителска сметка:
- BG77 UNCR 7000 1514 0239 60