Христовата светлина още с появяването си в света е имала врагове: езическият мрак, хорското невежество и злото, които се опълчили срещу нея.
Сам Господ Иисус Христос казва:”Светлината дойде в света, но човеците обикнаха повече мрака, нежели светлинат, понеже делата им бяха лоши” /Иоан 3:19-20/.
Църковната и гражданската история ни изброяват десет люти гонения срещу Христовата светлина и Църквата през първите три столетия на нашата ера – люти гонения при които християните са били подлагани на ужасни мъчения. Неизброими са жертвите, положили живота си за Христовата светлина...Само Бог знае техния брой и имената им.

ГОРЕЩ ЗАСТЪПНИК И БЪРЗ ПОМОЩНИК В СКЪРБИТЕ

слово за свещеномъченик Харалампий

                                   
В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Братя и сестри!
Църковната и гражданската история наброяват десет люти гонения срещу християните през първите три столетия на нашата ера. “Ако имах сто уста – пише един църковен писател – пак не бих могъл да разкажа за мъките, на които биваха подлагани християните!” Неизброими са мъчениците за вярата. Само Бог знае техния брой и имената им. Мъчениците са били елитът на християнското общество. Мъченици има от всички съсловия и възрасти. Особено известни станали църковните иерарси, които просияли като мъченици; тях наричаме свещеномъченици. Един от тях е днес честваният свети Харалампий.
Той живял през втория и началото на третия век. Бил епископ на град Магнезия, в областта Тесалия, днешна Гърция.
По онова време римският император Септимий Север подигнал гонение срещу християните.