Печат

Възлюбени в Господа братя и сестри, за тези, които се подготвят според каноните на Светата ни Църква да приемат пречистото Тяло и Кръв Господня по повод рождението на нашия Спасител напомняме:
1.    Седмицата преди Рождество ( 20–25 ХII ) за тези,
които са в сили е седмица на строг пост ( без олио, риба, вино – Типик –1980 г. - стр. 512 ).
2.    След положения пост и искрено духовно покая –
ние, потърсете своевременно духовния си наставник, за да извършите заедно таинството Изповед. Желателно е това да стане в навечерието на Светото Таинство Евхаристия, но не по-рано от 2 – 3 дни и не по време на Светата Литургия.
3.    Прочетете преди това молитвата “ Преди изпо –
вед” - ( Молитвеник – 1991 г. , стр. 275 ).
4.    В деня на причастие - молитвите “ Преди причас–
тие “, а след него молитвите “ След причастие “ –
( Молитвеник от 1991 г. – стр. 236; 268 ).
5. Препоръчително е причастие да се вземе на 24 XII, а постът да продължи до 25 XII до края на Светата Литургия, за да не се яде веднага след причастието блажна храна. 
6. Канонът изисква християните  ( още повече тези, които ще се причастяват) да бъдат в храма преди началото на Светата Литургия. 
7. Забранява се причастяването на християни в неподходящ , неугледен външен вид , както и жени с червило или с непокрити глави !

 
Ставр. Ик. Мина Минчев