Преподавателка-лесбийка от основно училище в Онтарио сподели по време на специална учителска конференция, организирана от хомосексуални активисти, за лично прилагания от нея преподавателски подход с цел убеждаване на едва четиригодишни деца да приемат идеята за хомосексуални отношения.
„Започвам още от детската градина. Прекрасно място за начало. Тъкмо там преподавах най-добре своите идеи. Чувствах това за най-удачно подбраното място", каза Пам Стронг на конференцията, на която присъстваха и представители на LifeSiteNews.